"Zesłańcy polscy w ZSRR"

Lista stworzona w 1941 roku przez Tadeusza Romera, polskiego ambasadora w Japonii

"Polish deportees in the USSR"

List compiled in 1941 by Tadeusz Romer, Polish ambassador to Japan


Wstęp / Introduction
Znaki i skróty / Signs and abbrevations

Abrahamowicz - Głazek
Głębocka - Marcinkiewicz
Marczak - Szpilewska
Szponder - Żywicka
Lista dodatkowa / Supplementary list
Osoby zmarłe w ZSRR / People who died in the USSR

Na podstawie materiałów źródłowych ze zbiorów Teresy Romer, córki Tadeusza.

Based on source materials from the collection of Thérèse Romer, Tadeusz's daughter.

Wersja internetowa © 2010 Janusz Łukasiak ) -->