"Zesłańcy polscy w ZSRR"

Lista stworzona w 1941 roku przez Tadeusza Romera, polskiego ambasadora w Japonii

"Polish deportees in the USSR"

List compiled in 1941 by Tadeusz Romer, the Polish ambassador to Japan


Wstęp / Introduction
Znaki i skróty / Signs and abbrevations

Abrahamowicz - Głazek
Głębocka - Marcinkiewicz
Marczak - Szpilewska
Szponder - Żywicka
Lista dodatkowa - Supplementary list
Osoby zmarłe w ZSRR / People who died in the USSR


Tadeusz Romer
Tadeusz Romer

Na podstawie materiałów źródłowych ze zbiorów Teresy Romer, córki Tadeusza.

Based on source materials from the collection of Thérèse Romer, Tadeusz's daughter.

Wersja internetowa ©2010-2019 Janusz Łukasiak