Tadeusz Romer: Zesłańcy polscy w ZSRR

LISTA3038 LISTA3039 LISTA3040 LISTA3041 LISTA3042

LISTA3043 LISTA3044 LISTA3045 LISTA3046 LISTA3047

LISTA3048 LISTA3049 LISTA3050 LISTA3051 LISTA3052

LISTA3053 LISTA3054

created with igal