Tadeusz Romer: Zesłańcy polscy w ZSRR

ABBR2959 ABBR2960 ABBR2961 ABBR2962 ABBR2963

ABBR2964

created with igal